Translate

Showing posts with label eye care. Show all posts
Showing posts with label eye care. Show all posts

Saturday, March 22, 2014

Premium Saffron Antioxidant Action and Eye Care

English: Safranal, a constituent of Saffron, exhibits high antioxidant and free radical scavenging activity. Studies show that Saffron improves vision and is an effectual weapon to prevent age-related macular degeneration (AMD), which is the commonest cause of blindness in the elderly. They are also reported to be good memory enhancers.
Turkce: Safranal, Safranin bir kurucu, yüksek antioksidan ve serbest radikal alınmasına aktivite sergiler. Çalışmalar gosteriyor ki Safran vizyonu geliştirir ve yaşlılarda körlüğün en sık nedenidir yaşa-bağlı makula dejenerasyonu (AMD), önlemek için etkili bir silah olduğunu göstermektedir. Ayrıca, iyi bir hafıza artırıcılar olduğu bildirilmektedir