Translate

Showing posts with label Antioxidant. Show all posts
Showing posts with label Antioxidant. Show all posts

Saturday, March 22, 2014

Premium Saffron Antioxidant Action and Eye Care

English: Safranal, a constituent of Saffron, exhibits high antioxidant and free radical scavenging activity. Studies show that Saffron improves vision and is an effectual weapon to prevent age-related macular degeneration (AMD), which is the commonest cause of blindness in the elderly. They are also reported to be good memory enhancers.
Turkce: Safranal, Safranin bir kurucu, yüksek antioksidan ve serbest radikal alınmasına aktivite sergiler. Çalışmalar gosteriyor ki Safran vizyonu geliştirir ve yaşlılarda körlüğün en sık nedenidir yaşa-bağlı makula dejenerasyonu (AMD), önlemek için etkili bir silah olduğunu göstermektedir. Ayrıca, iyi bir hafıza artırıcılar olduğu bildirilmektedir